Aanwezigheid

Afspraak is afspraak

Deelname is niet vrijblijvend

Deelname aan Weekendschool Franeker is gratis en vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Bij toelating vragen wij van de leerlingen wel om iedere weekendschool zondag te komen.

Bij ziekte, bij speciale gebeurtenissen of anders moet een leerling worden afgemeld bij de coördinator of leerjaarleider.

Voorafgaand aan de start gaan wij met de kinderen en de ouders in gesprek om na te gaan of zij voldoende gemotiveerd zijn om zich zo lang aan onze activiteiten te verbinden.