De rol van de ouder(s)

Wij rekenen ook op u

Betrokkenheid

Uw betrokkenheid bij de Weekendschool Franeker vinden wij heel belangrijk. Als ouders krijgt u bij de start de gelegenheid kennis te maken met de juffen en meesters van uw kind. U krijgt dan te horen wat u van ons kunt verwachten en u kunt uw vragen stellen aan ons.

Kom langs

Soms wordt u uitgenodigd tijdens een zondagmiddag, we vinden het dan ook erg fijn dat u daarbij aanwezig bent.

Thuisbezoek

De coördinator en leerjaarleider komen halverwege het jaar ook een keer bij u thuis. Dit omdat we graag betrokken willen zijn bij het kind en zijn of haar thuissituatie.

Afmelden

Als uw kind een keer b.v. door ziekte niet kan komen, dan dient hij / zij afgemeld te worden bij de coordinator of leerjaarleider. Wij gaan er van uit dat u ons actief informeert over bijzondere ontwikkelingen en/of gebeurtenissen.