Veelgestelde vragen 

Alles wat je nog zou willen weten

Waarom is Weekendschool Franeker gratis?

Het is gratis omdat dan alle kinderen die mee willen doen ook mee kunnen doen. De kosten die we maken worden betaald door sponsoren.

Hoe gaat de werving van nieuwe leerlingen?

De werving van nieuwe leerlingen start na de zomervakantie en gaat via de basisscholen. Daar laten we aan de leerlingen in groep 7 en groep 8 een presentatie zien over de Weekendschool. De leerlingen die interesse hebben, krijgen een folder mee naar huis. Thuis kunnen ze met hun ouders bespreken wat ze gezien hebben. Kinderen die zich aanmelden worden daarna samen met de ouder(s) uitgenodigd voor een toelatingsgesprek. Daar worden allerlei zaken besproken zoals motivatie, aanwezigheid en wat we van elkaar verwachten. We vinden motivatie het allerbelangrijkste en daarom zullen we daar vooral over praten. Als we de gesprekken met alle kinderen gehad hebben beslissen we welke kinderen worden toegelaten.

Hoeveel kinderen kunnen meedoen?

We hebben per jaar plek voor maximaal 60 kinderen verdeeld over 3 groepen.

Wanneer start Weekendschool Franeker?

We starten na de herfstvakantie en gaan door tot de zomervakantie.

Moet je altijd aanwezig zijn?

Ja, de bedoeling is dat je er altijd bent. Weekendschool Franeker is gratis maar niet vrijblijvend. Als je bent aangenomen verwachten wij dat je alle lessen aanwezig bent en dat je actief meedoet.

Hoe moet het dan als je ziek bent?

Als je ziek bent dan moet je worden afgemeld door je ouder(s) bij de coordinator of leerjaarleider.

Welke kinderen uit Franeker e.o. mogen meedoen?

We werven in eerste instantie op alle basisscholen van Waadhoeke en op SBO De Bolder.

Waarom kiezen jullie voor thema’s als kunst, cultuur, maatschappij en wetenschap?

Het programma van Weekendschool Franeker is een mix van academische vakken, kunsten, maatschappelijke thema’s vaardigheidstrainingen en gastlessen van professionals, van kok tot kinderarts, van brandweerman tot architect.

De academische vakken en kunsten bieden we niet aan omdat we hopen dat al onze leerlingen gaan studeren of kunstenaar worden, maar omdat vakken als geneeskunde, wiskunde, recht, filosofie, poëzie, film en sociale wetenschappen op een geweldige manier laten zien wat er allemaal te koop is in de wereld. En dat is wat we willen bereiken.

Vanuit welke pedagogische visie werkt Weekendschool Franeker?

Wij streven naar een groei op het gebied van zelfvertrouwen. Op Weekendschool Franeker stimuleren wij leerlingen om te geloven in hun eigen talenten en mogelijkheden. We hopen dat kinderen na een jaar meedraaien met de weekendschool gegroeid zijn in o.a. de volgende vaardigheden; vragen durven stellen, met eigen ideeën durven komen en trots zijn op hun eigen werk. Om dat te bereiken kiezen wij voor het volgende pedagogische klimaat:

  • positieve benadering van de leerlingen
  • persoonlijke aandacht voor de unieke talenten van alle leerlingen
  • begeleiding bij het ontwikkelen van algemene vaardigheden en zelfvertrouwen
  • aanmoedigen van persoonlijk initiatief
  • nieuwsgierigheid prikkelen